Vrouwen in de overgang!

Ook op uw werkplek?


Wat zeggen de cijfers?


In een tijd waarin de arbeidsmarkt voortdurend verandert en de diversiteit van het personeelsbestand toeneemt, vind ik het van belang dat we ons richten op inclusiviteit en ondersteuning op alle niveaus binnen onze organisaties. 


Eèn bijzonder aspect hiervan is de aandacht voor vrouwelijke werknemers in de overgangsleeftijd.

  • Werknemers in de overgangsleeftijd, vaak tussen de 45 en 60 jaar, kunnen te maken krijgen met uniek uitdagingen die hun welzijn en productiviteit op de werkvloer beïnvloeden. Het gaat hier niet alleen om fysieke veranderingen, maar ook emotionele en psychosociale aspecten die van invloed kunnen zijn op hun dagelijkse leven.


Als werkgever hebt de u de kans en de verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren die niet alleen begrip en empathie toont voor de situaties waarmee deze werknemers geconfronteerd worden, maar die hen ook de nodige ondersteuning biedt om door deze transitiefase te navigeren. Zeker als u weet dat deze fase meerdere jaren in beslag neemt.


In 2023 had 69% van de vrouwen een betaalde baan, meer dan driekwart van die vrouwen is tussen 40 en 55 jaar.[CBS]

Het meest gangbaar is dat de overgang zo start rond de leeftijd van 45 jaar. De aanloop tot de menopauze varieert per vrouw . Sommige vrouwen ervaren nauwelijks klachten maar 80% van de vrouwen ervaart wel klachten.

Meer dan 30% van die vrouwen geeft aan dat dit hun dagelijkse leven beïnvloed. [www.vuurvrouw.nu]


Uit onderzoek blijkt dat 35% van de werkende vrouwen aangeven, dat hun klachten het functioneren op het werk hebben beperkt en dat 52% daarvan dit niet op het werk bespreekt.

Ook is te lezen dat vrouwen die veel last van overgangsklachten hebben vaker verzuimen en een hogere herstelbehoefte hebben.

Ook zijn ze vaker ontevreden over hun werk.[Dr. B. Loef e.a.]


  • Wist u dat een gebrek aan ondersteuning kan leiden tot een negatieve perceptie van de bedrijfscultuur, waarin medewerkers zich ondergewaardeerd en misverstaan voelen? Dat dit de algemene moraal en tevredenheid op de werkplek kan beïnvloeden, wat weer zijn invloed heeft op teamwork, creativiteit en werkprestaties.


  • Ook kunnen werknemers die zich niet gesteund voelen geneigd zijn te vertrekken, wat leidt tot een hoger personeelsverloop. Het vervangen van een ervaren werknemer is niet alleen kostbaar, maar ook kennis en expertise verlies binnen de organisatie kan leiden tot een grote kostenpost. 


Lees verder wat het programma u biedt


Wil je meer weten, schrijf je dan hieronder in voor de maandelijkse nieuwsbrief