Het Midden

 

Herkent u dat werknemerswelzijn en werknemersbetrokkenheid  hèt verschil maken, in hoe succesvol u bent met uw bedrijf of organisatie? 

Nu er steeds meer vrouwen tussen de 40 en 60 jaar deelnemen aan het arbeidsproces, komt werknemerswelzijn in een ander licht te staan. 

De MISSING LINK is dat deze vrouwen met specifieke uitdagingen geconfronteerd worden waar u in uw beleid nog geen antwoord op hebt geformuleerd. 

Dit vraagt van u om u opnieuw af te vragen: “Wat hebben deze medewerkers van mij nodig, om met plezier en op een excellente manier hun werk te kunnen doen.”

Empowerment in de Overgang: Samen Sterk op de Werkvloer!

 

Een programma waarmee bedrijven en organisaties werknemerswelzijn

gericht op vrouwen in de overgang, speerpunt maken door middel van educatie, culturele verandering en gezondheidsondersteuning. 

 

In een tijd waarin de arbeidsmarkt voortdurend verandert en de diversiteit van het personeelsbestand toeneemt, is het van belang dat we ons richten op inclusiviteit en ondersteuning op alle niveaus binnen onze organisaties. Een bijzonder aspect hiervan is de aandacht voor vrouwelijke werknemers in de overgangsleeftijd.

 

 • Werknemers in de overgangsleeftijd, vaak tussen de 45 en 60 jaar, kunnen te maken krijgen met uniek uitdagingen die hun welzijn en productiviteit op de werkvloer beïnvloeden. Het gaat hier niet alleen om fysieke veranderingen, maar ook emotionele en psychosociale aspecten die van invloed kunnen zijn op hun dagelijkse leven.

 

Als werkgever hebt de u de kans en de verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren die niet alleen begrip en empathie toont voor de situaties waarmee deze werknemers geconfronteerd worden, maar die hen ook de nodige ondersteuning biedt om door deze transitiefase te navigeren.

 

In 2023 had 69% van de vrouwen een betaalde baan, meer dan driekwart van die vrouwen is tussen 40 en 55 jaar.[CBS]

Het meest gangbaar is dat de overgang zo start rond de leeftijd van 45 jaar. De aanloop tot de menopauze varieert per vrouw . Sommige vrouwen ervaren nauwelijks klachten maar 80% van de vrouwen ervaart wel klachten. Meer dan 30% van die vrouwen geeft aan dat dit hun dagelijkse leven beïnvloed. [www.vuurvrouw.nu]

 

Uit onderzoek blijkt dat 35% van de werkende vrouwen aangeven, dat hun klachten het functioneren op het werk hebben beperkt en dat 52% daarvan dit niet op het werk bespreekt.

Ook is te lezen dat vrouwen die veel last van overgangsklachten hebben vaker verzuimen en een hogere herstelbehoefte hebben.

Ook zijn ze vaker ontevreden over hun werk.[Dr. B. Loef e.a.]

 

 • Wist u dat een gebrek aan ondersteuning kan leiden tot een negatieve perceptie van de bedrijfscultuur, waarin medewerkers zich ondergewaardeerd en misverstaan voelen. Dat dit de algemene moraal en tevredenheid op de werkplek kan beïnvloeden, wat weer zijn invloed heeft op teamwork, creativiteit en werkprestaties.

 

 • Ook kunnen werknemers die zich niet gesteund voelen geneigd zijn te vertrekken, wat leidt tot een hoger personeelsverloop. Het vervangen van een ervaren werknemer is niet alleen kostbaar, maar ook kennis en expertise verliest de organisatie die misschien moeilijk te vervangen is.

 

Waarom zou u ondersteuning bieden?

 

 • Vroegtijdige Interventie en Preventie: Vroegtijdige tekenen van klachten, ontstaan door de overgang, worden herkend en bespreekbaar gemaakt waardoor er gericht actie ondernomen kan worden, voordat dit leidt tot verzuim.
 • Verhoogde productiviteit: Werknemers die zich gesteund en begrepen voelen, zijn gelukkiger en meer betrokken, wat leidt tot hogere productieniveaus.
 • Verbeterde werknemerstevredenheid en het behouden van werknemers:  Het tonen van ondersteuning voor alle levensfasen van werknemers bouwt loyaliteit op en vermindert personeelsverloop.
 • Positieve bedrijfscultuur: Een cultuur die diversiteit en inclusiviteit omarmt, trekt talent aan en stimuleert innovatie.

 

Empowerment in de Overgang: Samen Sterk op de Werkvloer!

 

Wat biedt het programma uw organisatie:

 

 • Educatie en bewustwording bij alle lagen in uw organisatie: Door lezingen en workshops te organiseren die niet alleen werknemers in de overgangsleeftijd ondersteunen, maar ook hun collega’s en leidinggevenden informeren over hoe zij steun kunnen aanbieden.
 • Informatiemateriaal: Toegang tot online bronnen, brochures en video’s die informatief zijn over de overgangsleeftijd en beschikbare ondersteuningsdiensten.
 • Luisteren en dialoog: Door het programma ontstaat een open en veilige cultuur waarin werknemers zich vrij en vertrouwd voelen om hun behoeften en zorgen te delen. Ik ga actief op zoek naar hun input over hoe de werkplek verbeterd kan worden en formuleer aanbevelingen hiervoor.
 • Gezondheids- en welzijnsprogramma’s: Door programma’s, mogelijk al aanwezig, gericht op gezondheid, fitness en welzijn, specifiek aan te passen aan de behoeften van werknemers in de overgangsleeftijd.

 

Samen sterker!

 

Door actief ondersteuning te bieden aan werknemers in de overgangsleeftijd, bouwt u niet alleen aan een sterker, meer inclusief bedrijf, maar verzekert u zich ook van een toekomst waarin iedereen, ongeacht leeftijd, zijn of haar volledige potentieel kan ontwikkelen.

 

Ik nodig u uit om samen een werkomgeving te creëren die iedereen ondersteunt, met specifieke aandacht voor uw werknemers in de overgangsleeftijd, en te laten zien dat u vooroploopt in de zorg voor uw werknemers.

 

Neem contact met mij op!

 

Voor meer informatie over hoe u een ondersteunende werkomgeving voor werknemers in de overgangsleeftijd kunt creëren, neem contact met mij op. Laten we samen werken om het verschil te maken voor vrouwen in de Overgang.

 

Bel of app  0638290803

e-mail naar info@hetmidden.coach

 

 

Empowerment in de Overgang: Samen Sterk op de Werkvloer!

 

Wilt u ontdekken hoe er in uw bedrijf of organisatie vorm wordt gegeven aan beleid voor vrouwen in deze levensfase? 

Ik nodig u uit om anoniem de enquête in te vullen. 

Heeft u na het invullen vragen of wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Neem dan a.u.b. contact met mij op. 

Als dank kunt u hieronder een 

infographic downloaden over de 6 meest gemelde klachten in de overgang.

Ja, die wil ik

Nieuwsbrief
Wil je meer weten, schrijf je dan hieronder in voor de maandelijkse nieuwsbrief